10.7.07

És una ONG que té per finalitat la instauració progressiva d'una Cultura de Pau. Hi tribareu molts recursos per treballar la pau, tallers, enllaços a webs, fitxes de treball, bibliografia, jocs i curiosistats...

5.7.07

Més contes


Contes d'arreu del món ... A tots els nens i nenes del món, tan diferents i tan semblants alhora.

4.7.07

Web Servei educatiu de la Terra Alta

Pàgina web del Servei Educatiu de la Terra Alta, on hi ha un apartat LIC amb llibres comentats, experiències de centre, resums de conferències i pàgines web d'interès. L'adreça és: http://www.xtec.cat/se-terraalta/