31.1.07

l’educació per a les relacions interculturals

Material adreçat als alumnes del cicle mitjà de l’educació primària i cada un d’ells està constituït per una narració i un ventall de propostes i suggeriments de treball al voltant de quatre cultures diferents: una originària de l’Àfrica Tropical, l’altra del Magrib, l’altra del nord d’Europa i, finalment, una tradicional gitana:
http://xtec.net/recursos/cultura/contes/niti/observa.htm

Més iguals que diferents de Francesc Carbonell. És una selecció de deu unitats on es treballa l’educació en la igualtat, en el respecte a la diversitat i en actituds de rebuig cap a tot els tipus d’exclusió. Els continguts que es treballen són els propis dels eixos transverals dins del currículum ordinari: socials, naturals…:
http://www.iespana.es/miqd/index.htm

Revista juvenil interdisciplinar. A partir de textos bibliogràfics, articles o mapes, es treballen alguns aspectes de les migracions. Després d’un text inicial es proposen unes activitats que l’alumnat ha de respondre. Hi ha activitats per a la majoria d’àrees curriculars: educació física, música, naturals, socials, matemàtiques, llengua…:
http://www.xtec.es/escola/migracions/index.htm

El portal de l'educació intercultural
http://www.aulaintercultural.org/mot.php3?id_mot=236&lang=ca

La fam al món

La fam a l'Àfrica:
http://xtec.net/recursos/socials/fam/secundaria.htm

Mediació Escolar

Quan la convivència ja no és possible... Parlem-ne! Pàgina Web del Centre de Mediació Familiar de Catalunya.
http://www.gencat.net/justicia/temes/entitats_juridiques/mediacio/index.html


Per a Cicle Superior
http://xtec.net/audiovisuals/guiespdfs/boladrac2.pdf

http://xtec.net/audiovisuals/guiespdfs/massagran.pdf

Per a Cicle Inicial
http://www.xtec.net/audiovisuals/sav/saip03/sessio1/projectes/ses1project1.htm

29.1.07

La pau

pàgina Web per treballar la pau
http://www.fundacioperlapau.org/recursos/interior_recursos.php?ID=35

Edualter. Xarxa de recursos en educació per a la pau, el desenvolupament i la interculturalitat promoguda per Sedupaz i Sodepau. Hi podem trobar molta bibliografia, molts recursos didàctics com pel·lícules i guies didàctiques:
http://www.edualter.org/

Materials

Llistat de material per treballar la interculturalitat, aspectes de socialització, resolució de conflictes...


MATERIAL

- Plural (Xavier Lluch)
- Quaderns Linguapax
- Manuel Segura, Programa de competència social; Decideix I i II (Primària); Habilitats cognitives. Valors morals. Habilitats socials (Secundària)
- Un món ple de diferències (Carbonell)
- Què dius que veus? GREC
- Projecte Sanduk Programa Calidoscopi –Secretaria General de Joventut – Fundació Jaume Bofill
- A mida
- Llicència d’estudis de Rosa Boixaderas
- Llicència d’estudis d’Anna Carpena
- Els grúfols,