24.10.07

Carpeta pedagògica sobre la convivència

Educació distribuirà una carpeta pedagògica sobre convivència escolar a tots els centres de primària
El Departament d'Educació ha elaborat una carpeta pedagògica que recull les pràctiques que s'han dut a terme als centres educatius de Catalunya sobre aspectes de convivència escolar. Els programes de convivència es vertebren sobre cinc eixos principals: l'educació emocional, l'educació en valors i per la pau, aprendre a pensar i la competència social.

5.9.07

Síndic de GreugesPàgina Web del Síndic defensor dels infants i dels joves.

Educació per a la ciutadania i altres

Portal del Servei Educatiu del Baix Llobregat, hi trovareu un seguit d'enllaços per treballar l'educació en valors, educació per la ciutadania i els drets humans. Molt interesant l'enllaç A mida. També hi ha un Directori de llocs web classificat per àrees de coneixement o tipologies de treball.

10.7.07

És una ONG que té per finalitat la instauració progressiva d'una Cultura de Pau. Hi tribareu molts recursos per treballar la pau, tallers, enllaços a webs, fitxes de treball, bibliografia, jocs i curiosistats...

5.7.07

Més contes


Contes d'arreu del món ... A tots els nens i nenes del món, tan diferents i tan semblants alhora.

4.7.07

Web Servei educatiu de la Terra Alta

Pàgina web del Servei Educatiu de la Terra Alta, on hi ha un apartat LIC amb llibres comentats, experiències de centre, resums de conferències i pàgines web d'interès. L'adreça és: http://www.xtec.cat/se-terraalta/

7.6.07

WebQuest + DDHH

WebQuest per treballar els drets humans, la majoria són es castellà, n'hi ha alguna en català.

13.5.07

SOS racisme


SOS Racisme Catalunya és una associació no governamental que lluita des del 1989 en defensa dels drets humans des de l’acció antiracista. Independent, democràtica, de base, pluriètnica, progressista; mitjançant la no violència activa

Educació en Valors

Convivència

21.4.07

Poesia d’arreu del món

Poesia d’arreu del món . LListat d'autors i de llengües

14.4.07

Contes d'arreu del món

Hadaluna lee Aquest és un espai de contes d’arreu del món en versió castellana des del qual qualsevol pot prendre la veu tranquil·litzadora de les fades.

10.4.07

Les religions del món


A l'Edu365 hi ha penjada una mud per treballar les religions del món. Molt interessant

24.3.07

Els amazics

Ha sortit a la venda un llibre magnífic sobre els amazics, si el llegiu podreu conèixer millor la llengua, i la cultura mil·lenària d'aquest poble. Els seus autors, Hassan Akioud i l'Eva Castellanos, han sabut transmetre en aquestes pàgines, amb un llenguatge planer, aquesta cultura autòctona del Nord d'Àfrica. (Ed. Cossetània)

12.3.07

Materials sobre la diversitat

El CRP de ciutat Vella té un llistat de materials sobre la diversitat.

http://www.xtec.es/crp-ciutatvella/

Llengua i literatura

Pàgines web per treballar la llengua i la literatura. (educampus)

Poesia: www.viulapoesia.com

Narracions: http://deria.cat/ficcions

Recursos Aula d'acollida

Pàgina web molt interessant i que us pot ser útil per treballar amb els nouvinguts.
La pàgina és de recursos per a l'aula d'acollida. (Educampus)

http://www.xtec.es/~mgil2243/

2.3.07

Tots els alfabets i famílies lingüístiques

Pàgina Web sobre les famílies lingüístiques del món:

http://www.proel.org/mundo.html

Classificació geneològica dels alfabets antics i nous:

http://www.proel.org/mundo.html

28.2.07

26.2.07

Poesia d'arreu del món

Pàgina Web on hi trobareu poesies d'arreu del món:

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Arreu/index.htm

Jocs Cooperatius

A la web del moviment educatiu del Maresme hi ha un apartat de Jocs Cooperatius: feu-hi un cop d'ull

15.2.07

Presència del Catala al món

Presència del Català al Món, és el primer directori de recursos d’Internet en llengua catalana, creat l’any 1996 per Xavier Molera. El portal segueix actiu de forma presencial però sense notícies, ni s’admeten ni s’actualitzen nous recursos. Per a registrar la vostra web us remetem a CerCAT el primer cercador en català de l’actualitat i qui va quedar-se la base de dades de Lincaweb:
http://www.cercat.com/lincaweb/

En Aquesta altra adreça hi trobareu tot el que està relacionat amb l'ensenyament<<<<<<.
http://www.cercat.com/lincaweb/recurscat/educa.html

Defensa del Català

L'Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves modalitats i mitjans d'expressió:

http://www.llull.cat/llull/

Aquesta Web és un centre de terminologia.
Hi trobareu un diccionari de Jocs i joguines molt interesants:
http://www.termcat.cat/

Comarcàlia

Comarcàlia és un projecte 100% català, adreçat al conjunt de la societat catalana i estructurat al voltant de les comarques de Catalunya. És un projecte democràtic, universal i obert, que pretén que tothom pugui accedir de manera fàcil a l'ús i aprofitament d'aquest portal com un espai comú de relació. Empreses, institucions, treballadors i entitats solidàries ja tenen un lloc de trobada a Internet dins de Comarcàlia:
http://www.comarcalia.com/general/default.asp?xxi=1

Col·legi oficial de farmacèutics BCN

web on podeu trobar vocabulari relacionat amb malalties, higiene.... en diferents idiomes. Està creat pel col·legi de farmaceutics :

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxiu_xarop.html
Pàgina principal per les escoles:
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/inici.html

11.2.07

Juga amb la diversitat

Les Tres Bessones comparteixen amb els seus amics Mohamed, Berta, Xun-Li i molts i molts d'altres, vivències i experiències tant a l'escola com en el temps de lleure.
Aquest espai vol ser un punt de trobada per jugar i compartir amb els vostres amics i amigues nouvinguts i vellestants:
http://www.lestresbessones.com/diversitat/index.html#

9.2.07

Recursos de Llengua catalana

Recursos per treballar la llengua catalana tant pels alumnes nouvinguts com els d'aquí:
http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/recursosllengcatalana.htm

llengües diuen No i t'estimo

Pàgina Web per dir no en 520 llengües:
http://www.elite.net/~runner/jennifers/no.htm

Pàgina web per dir testima en moltes llengües:
http://www.worldpath.net/~hiker/iloveyou.html

Tinc un nou amic

Webquest que ens pot servir per preparar l'entrada d'alumnes nouvinguts a l'escola o a L'IES:

http://www.xtec.cat/~bpalau2/marcs.htm

5.2.07

Associacions

Intermon. Hi ha versió en català. Propostes per treballar amb activitats didàctiques interessants. També està estructurat en diferents nivells: per cicles a primària i també per a Secundària. També hi ha una pestanya on proposa vídeos i DVD per treballar alguns temes d’interès: fora de control, un dia especial... MOLT INTERESSANT
www.intermon.org/educacion


Pàgina Web de Mans Unides:
http://www.mansunides.ad/

Educación sin fronteras. És una ONG que va néixer com un espai de reflexió i anàlisi dels problemes educatius dels països en vies de desenvolupament. A la pestanya de Publicacions estan penjades unes revistes electròniques que s’anomenen BESF (boletín Educación Sin Fronteras) on hi ha alguns monogràfics que poden ser del nostre interès perquè tracten països com Perú, bolívia, R. Dominicana… D’altres que tracten la interculturalitat i l’educació: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/0VZBU415/www.educacionsinfronteras.org

Pàgina Web d'intermonoxfam:
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1&idioma=2

Buylling

És una pàgina que parla sobre buylling. Hi ha propostes molt interessants com el treball que porta per títol “Tractem-nos bé”, i uns powers elaborats per uns alumnes anglesos sobre maltractaments entre companys:
http://www.xtec.es/~jcollell/

Webquest

Un Sant Jordi intercultural. Webquest:
http://www.xtec.es/~msilvest/wqsj/index.htm

Cultures del món

Conté activitats, recursos i dossiers sobre diverses cultures: http://www.unescocat.org/cultmon/dossiers/index.html

Pàgina dedicada als països del món. Inclou indicadors actualitzats periòdicament i informació històrica:
http://guiadelmundo.org.uy/cd/index.html

Pàgina educativa de les Nacions Unides amb recursos i informació sobre molts països i sobre qüestions relacionades amb les activitats d'aquesta organització: http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/

Una mica de Tot

Guia per a la formació d'educadors i educadores en interculruraliatat i immigració:
http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_sanduk.htm

Pàgina Web dels amics de La UNESCO de Barcelona:
http://www.caub.org/

Asociación de enseñantes con gitanos. Aquesta associació pretén contribuir a la desaparició de tot tipus d’actituds negatives, discriminació, intolerància i racisme.
Hi ha diferents apartats com “las jornadas de enseñantes con gitanos”, “educación intercultural”… Destacaria la pestanya “Memoria de papel” on hi ha penjats articles molt interessants de Teresa San Roman, Jesús Salinas, J. Ramon Flecha…:
www.pangea.org/aecgit

Pàgina Web Universitat d'Alacant defensat el català
http://www.ua.es/uem/

Educació en valors
http://www.senderi.org/


Fundació Bofill. Es preocupa per promoure iniciatives que treballin per la igualtat, l’educació, la diversitat i la democràcia. Té webs pròpies com Democracia.web, entrecultures, senderi, Observatoria de les desigualtats socials:
http://www.fbofill.cat/
Des d’aquesta pàgina es pot arribar a entrecultures: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/0VZBU415/www.fbofill.org/entrecultures

31.1.07

l’educació per a les relacions interculturals

Material adreçat als alumnes del cicle mitjà de l’educació primària i cada un d’ells està constituït per una narració i un ventall de propostes i suggeriments de treball al voltant de quatre cultures diferents: una originària de l’Àfrica Tropical, l’altra del Magrib, l’altra del nord d’Europa i, finalment, una tradicional gitana:
http://xtec.net/recursos/cultura/contes/niti/observa.htm

Més iguals que diferents de Francesc Carbonell. És una selecció de deu unitats on es treballa l’educació en la igualtat, en el respecte a la diversitat i en actituds de rebuig cap a tot els tipus d’exclusió. Els continguts que es treballen són els propis dels eixos transverals dins del currículum ordinari: socials, naturals…:
http://www.iespana.es/miqd/index.htm

Revista juvenil interdisciplinar. A partir de textos bibliogràfics, articles o mapes, es treballen alguns aspectes de les migracions. Després d’un text inicial es proposen unes activitats que l’alumnat ha de respondre. Hi ha activitats per a la majoria d’àrees curriculars: educació física, música, naturals, socials, matemàtiques, llengua…:
http://www.xtec.es/escola/migracions/index.htm

El portal de l'educació intercultural
http://www.aulaintercultural.org/mot.php3?id_mot=236&lang=ca

La fam al món

La fam a l'Àfrica:
http://xtec.net/recursos/socials/fam/secundaria.htm

Mediació Escolar

Quan la convivència ja no és possible... Parlem-ne! Pàgina Web del Centre de Mediació Familiar de Catalunya.
http://www.gencat.net/justicia/temes/entitats_juridiques/mediacio/index.html


Per a Cicle Superior
http://xtec.net/audiovisuals/guiespdfs/boladrac2.pdf

http://xtec.net/audiovisuals/guiespdfs/massagran.pdf

Per a Cicle Inicial
http://www.xtec.net/audiovisuals/sav/saip03/sessio1/projectes/ses1project1.htm

29.1.07

La pau

pàgina Web per treballar la pau
http://www.fundacioperlapau.org/recursos/interior_recursos.php?ID=35

Edualter. Xarxa de recursos en educació per a la pau, el desenvolupament i la interculturalitat promoguda per Sedupaz i Sodepau. Hi podem trobar molta bibliografia, molts recursos didàctics com pel·lícules i guies didàctiques:
http://www.edualter.org/

Materials

Llistat de material per treballar la interculturalitat, aspectes de socialització, resolució de conflictes...


MATERIAL

- Plural (Xavier Lluch)
- Quaderns Linguapax
- Manuel Segura, Programa de competència social; Decideix I i II (Primària); Habilitats cognitives. Valors morals. Habilitats socials (Secundària)
- Un món ple de diferències (Carbonell)
- Què dius que veus? GREC
- Projecte Sanduk Programa Calidoscopi –Secretaria General de Joventut – Fundació Jaume Bofill
- A mida
- Llicència d’estudis de Rosa Boixaderas
- Llicència d’estudis d’Anna Carpena
- Els grúfols,