28.2.07

26.2.07

Poesia d'arreu del món

Pàgina Web on hi trobareu poesies d'arreu del món:

http://perso.wanadoo.es/lipmic/Arreu/index.htm

Jocs Cooperatius

A la web del moviment educatiu del Maresme hi ha un apartat de Jocs Cooperatius: feu-hi un cop d'ull

15.2.07

Presència del Catala al món

Presència del Català al Món, és el primer directori de recursos d’Internet en llengua catalana, creat l’any 1996 per Xavier Molera. El portal segueix actiu de forma presencial però sense notícies, ni s’admeten ni s’actualitzen nous recursos. Per a registrar la vostra web us remetem a CerCAT el primer cercador en català de l’actualitat i qui va quedar-se la base de dades de Lincaweb:
http://www.cercat.com/lincaweb/

En Aquesta altra adreça hi trobareu tot el que està relacionat amb l'ensenyament<<<<<<.
http://www.cercat.com/lincaweb/recurscat/educa.html

Defensa del Català

L'Institut Ramon Llull té com a finalitat la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes en totes les seves modalitats i mitjans d'expressió:

http://www.llull.cat/llull/

Aquesta Web és un centre de terminologia.
Hi trobareu un diccionari de Jocs i joguines molt interesants:
http://www.termcat.cat/

Comarcàlia

Comarcàlia és un projecte 100% català, adreçat al conjunt de la societat catalana i estructurat al voltant de les comarques de Catalunya. És un projecte democràtic, universal i obert, que pretén que tothom pugui accedir de manera fàcil a l'ús i aprofitament d'aquest portal com un espai comú de relació. Empreses, institucions, treballadors i entitats solidàries ja tenen un lloc de trobada a Internet dins de Comarcàlia:
http://www.comarcalia.com/general/default.asp?xxi=1

Col·legi oficial de farmacèutics BCN

web on podeu trobar vocabulari relacionat amb malalties, higiene.... en diferents idiomes. Està creat pel col·legi de farmaceutics :

http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxiu_xarop.html
Pàgina principal per les escoles:
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/inici.html

11.2.07

Juga amb la diversitat

Les Tres Bessones comparteixen amb els seus amics Mohamed, Berta, Xun-Li i molts i molts d'altres, vivències i experiències tant a l'escola com en el temps de lleure.
Aquest espai vol ser un punt de trobada per jugar i compartir amb els vostres amics i amigues nouvinguts i vellestants:
http://www.lestresbessones.com/diversitat/index.html#

9.2.07

Recursos de Llengua catalana

Recursos per treballar la llengua catalana tant pels alumnes nouvinguts com els d'aquí:
http://www.xtec.net/~cbarba1/RECURSOS/recursosllengcatalana.htm

llengües diuen No i t'estimo

Pàgina Web per dir no en 520 llengües:
http://www.elite.net/~runner/jennifers/no.htm

Pàgina web per dir testima en moltes llengües:
http://www.worldpath.net/~hiker/iloveyou.html

Tinc un nou amic

Webquest que ens pot servir per preparar l'entrada d'alumnes nouvinguts a l'escola o a L'IES:

http://www.xtec.cat/~bpalau2/marcs.htm

5.2.07

Associacions

Intermon. Hi ha versió en català. Propostes per treballar amb activitats didàctiques interessants. També està estructurat en diferents nivells: per cicles a primària i també per a Secundària. També hi ha una pestanya on proposa vídeos i DVD per treballar alguns temes d’interès: fora de control, un dia especial... MOLT INTERESSANT
www.intermon.org/educacion


Pàgina Web de Mans Unides:
http://www.mansunides.ad/

Educación sin fronteras. És una ONG que va néixer com un espai de reflexió i anàlisi dels problemes educatius dels països en vies de desenvolupament. A la pestanya de Publicacions estan penjades unes revistes electròniques que s’anomenen BESF (boletín Educación Sin Fronteras) on hi ha alguns monogràfics que poden ser del nostre interès perquè tracten països com Perú, bolívia, R. Dominicana… D’altres que tracten la interculturalitat i l’educació: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/0VZBU415/www.educacionsinfronteras.org

Pàgina Web d'intermonoxfam:
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1&idioma=2

Buylling

És una pàgina que parla sobre buylling. Hi ha propostes molt interessants com el treball que porta per títol “Tractem-nos bé”, i uns powers elaborats per uns alumnes anglesos sobre maltractaments entre companys:
http://www.xtec.es/~jcollell/

Webquest

Un Sant Jordi intercultural. Webquest:
http://www.xtec.es/~msilvest/wqsj/index.htm

Cultures del món

Conté activitats, recursos i dossiers sobre diverses cultures: http://www.unescocat.org/cultmon/dossiers/index.html

Pàgina dedicada als països del món. Inclou indicadors actualitzats periòdicament i informació històrica:
http://guiadelmundo.org.uy/cd/index.html

Pàgina educativa de les Nacions Unides amb recursos i informació sobre molts països i sobre qüestions relacionades amb les activitats d'aquesta organització: http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/

Una mica de Tot

Guia per a la formació d'educadors i educadores en interculruraliatat i immigració:
http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_sanduk.htm

Pàgina Web dels amics de La UNESCO de Barcelona:
http://www.caub.org/

Asociación de enseñantes con gitanos. Aquesta associació pretén contribuir a la desaparició de tot tipus d’actituds negatives, discriminació, intolerància i racisme.
Hi ha diferents apartats com “las jornadas de enseñantes con gitanos”, “educación intercultural”… Destacaria la pestanya “Memoria de papel” on hi ha penjats articles molt interessants de Teresa San Roman, Jesús Salinas, J. Ramon Flecha…:
www.pangea.org/aecgit

Pàgina Web Universitat d'Alacant defensat el català
http://www.ua.es/uem/

Educació en valors
http://www.senderi.org/


Fundació Bofill. Es preocupa per promoure iniciatives que treballin per la igualtat, l’educació, la diversitat i la democràcia. Té webs pròpies com Democracia.web, entrecultures, senderi, Observatoria de les desigualtats socials:
http://www.fbofill.cat/
Des d’aquesta pàgina es pot arribar a entrecultures: file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/0VZBU415/www.fbofill.org/entrecultures