24.10.07

Carpeta pedagògica sobre la convivència

Educació distribuirà una carpeta pedagògica sobre convivència escolar a tots els centres de primària
El Departament d'Educació ha elaborat una carpeta pedagògica que recull les pràctiques que s'han dut a terme als centres educatius de Catalunya sobre aspectes de convivència escolar. Els programes de convivència es vertebren sobre cinc eixos principals: l'educació emocional, l'educació en valors i per la pau, aprendre a pensar i la competència social.

5.9.07

Síndic de GreugesPàgina Web del Síndic defensor dels infants i dels joves.

Educació per a la ciutadania i altres

Portal del Servei Educatiu del Baix Llobregat, hi trovareu un seguit d'enllaços per treballar l'educació en valors, educació per la ciutadania i els drets humans. Molt interesant l'enllaç A mida. També hi ha un Directori de llocs web classificat per àrees de coneixement o tipologies de treball.

10.7.07

És una ONG que té per finalitat la instauració progressiva d'una Cultura de Pau. Hi tribareu molts recursos per treballar la pau, tallers, enllaços a webs, fitxes de treball, bibliografia, jocs i curiosistats...

5.7.07

Més contes


Contes d'arreu del món ... A tots els nens i nenes del món, tan diferents i tan semblants alhora.

4.7.07

Web Servei educatiu de la Terra Alta

Pàgina web del Servei Educatiu de la Terra Alta, on hi ha un apartat LIC amb llibres comentats, experiències de centre, resums de conferències i pàgines web d'interès. L'adreça és: http://www.xtec.cat/se-terraalta/

7.6.07

WebQuest + DDHH

WebQuest per treballar els drets humans, la majoria són es castellà, n'hi ha alguna en català.